helendmediumschap

 

Merlijn spreekt tbv Gratis Healing

Welkom lieve allemaal,

Wij zijn wederom zeer verheugd met jullie samen te kunnen werken aan het letterlijk verlichten van deze mooie planeet. Nu is de tijd aangebroken waarin in een versneld proces oude traumatische ervaringen kunnen worden opgeruimd. En vandaar is het ook zo dat er op dit moment zovelen zijn die het gevoel hebben dat ze stagneren in een proces, dat oude stukken waarvan ze al lang dachten deze verwerkt te hebben, weer naar boven komen. Dat het soms voelt alsof ze in cirkeltjes ronddraaien of zelfs dat er sprake van achteruitgang lijkt te zijn. Dit is alles slechts een illusie. Er is wel degelijk sprake van verandering, van transformatie. Toch heeft dit alles met juist vooruitgang te maken, met verhogen van trilling. De planeet, de mensen, het hele universum is bezig om een grote stap te zetten naar een nieuwe fase en in deze overgangsperiode is het noodzakelijk dat oude onverwerkte emoties uit het systeem gaan verdwijnen van zowel de mens als de planeet. En niet alleen deze planeet, de hele kosmos is in beweging. Toch voor nu, voor jullie, willen we het hebben over wat er hier zich op aarde afspeelt. Jullie energielichamen transformeren naar een hogere trilling, een hoger bewustzijn, en op den duur gaat het fysieke lichaam mee in dit proces. En als de trilling van een systeem verhoogd komt bijna als vanzelf de lagere trilling los te liggen, wordt naar boven getrild, aan de oppervlakte gebracht, aan het bewustzijn gebracht en kan zo, door het te doorvoelen, worden losgelaten. Zovelen op dit moment ervaren dit. En het is goed je te realiseren dat hoewel niet altijd eenvoudig, dit toch een ontzettend mooi teken van groei is. Het kan daarom zo ondersteunend zijn om contact met anderen te hebben die ditzelfde ervaren in hun leven. Want hoewel dit een proces is dat zich op den duur met de hele mensheid zal voltrekken zijn er de verder ontwikkelde zielen, meer openstaande zielen, gevoeligere zielen, die op dit moment deze fase het meest bewust beleven. Niet omdat je dan beter bent dan de ander, slechts omdat je al een bewustzijn hebt bereikt dat dit nu mogelijk maakt. Wat er gebeurt is dat jullie hartcentrum zich steeds meer en meer opent en dat de hele mensheid meer vanuit de liefde van het hart gaat leven. En in dat openen worden ook de oude diep- weggestopte pijnen geopend. Heb geen angst voor dat wat je voelt, weet dat het daarna elke keer weer mooier, fijner, liefdevoller, intenser, vrediger zal zijn. En als in een golfbeweging zal dit zich blijven voltrekken. Na het doorvoelen van een heftige emotie ontstaat zachtheid, vrede, liefde... En juist op het moment dat je denkt dat het klaar is dient zich de volgende weer aan. Dit is echter geen eeuwig doorgaand proces, het zijn slechts elke keer nieuwe oude stukken die naar boven en naar buiten komen. En als je het zo bekijkt is het hoewel niet eenvoudig, een ongelooflijk mooie beweging die wij vanuit onze dimensie met alle liefde, héél veel liefde, begeleiden. Slechts in gedachten hulp van ons, steun van ons, liefde van ons te vragen is wat nodig is om deze volledig te kunnen ontvangen. De Healing van deze maand staat grotendeels in het teken om dit proces te ondersteunen en waar mogelijk te verzachten, te versnellen.

In heel veel liefde lopen wij dit proces met jullie mee.

 

Sheikh Abdull's oliën
Werken met deze heilige Egyptische oliën, houdt in dat je werkt aan het beëindigen van leed en verdriet. Gelijktijdig activeer je het geven en ontvangen van liefde.
Want deze oliën zijn een natuurlijke vorm van helende energie, een vorm van liefde. Dat kan je duidelijk ervaren zodra je met de oliën in contact komt.
Bij het werken in groepen ontstaat met en door de olie een gemeenschappelijke energie; synergie. De deelnemers in de groep veranderen, voelen de liefde en delen die als vanzelf.
Het bijzondere van de oliën in vergelijking tot andere oliën is, dat ze de vier niveaus van Zijn direct met elkaar verbinden; het fysieke met het emotionele, mentale en spirituele. Daardoor gaat de werking snel en effectief, sneller dan alle andere middelen die we kennen. De oliën geven ons namelijk datgene wat we nodig hebben én op het niveau waarop we het nodig hebben, want ze staan in direct verband met de chakra's.
Zoals bekend creëert de mens z'n eigen pijn en kwaal. (Onderbewust) weten we waar we aan lijden en waar de oorzaken liggen. Veelal zijn we echter niet 'eerlijk' naar onszelf of onze behandelaars. Heel begrijpelijk, want je eigen leven is jouw geheim en emoties als angst of schaamte weerhouden ons ervan je helemaal 'bloot' te geven.
Met deze oliën werkt het anders. Zelf-heling gaat over eerlijkheid. Als iemand zichzelf werkelijk wil helen, kiest 'ie intuïtief de juiste olie om zich die heling te geven. En het innerlijk geheim hoeft niet te worden prijsgegeven want de olie vindt z'n weg vanzelf. Ze helpt ons te openen voor het besef waaraan we lijden, waar onze kwaal werkelijk vandaan komt. En dat zijn hele diepe zaken! Desondanks kan daar supersnel verandering in komen, omdat de olie via de zintuigen en het reuksysteem (de geur!) werkt en supersnel het bewustzijn bereikt. De geur van deze oliën herbergt de kracht van heling door liefde, wat uiteindelijk het enige is wat heling teweeg kan brengen. De olie doet geen pijn, brengt geen verwonding maar is pure liefde. Vandaar 'Heilige' oliën.
Op deze wijze laat je toe dat een andere, natuurlijke energie jou helpt, en niet enkel je verstand. Het verstand heeft grenzen, het fysieke, emotionele en mentale lichaam heeft grenzen. Het spirituele lichaam echter niet. De oliën werken samen met het spirituele lichaam, beïnvloeden zo het fysieke, emotionele en mentale lichaam en brengen via transformatie eenheid en afstemming in je lichamen. Innerlijke balans.
Noot:
Via afstemming op jouw energie kiest Judith intuïtief de juiste olie voor jou.

 Een boodschap van hoop

Spirituele boodschap, gechanneld op 2 januari 2017 door Kathrin Knispel
Vertaald door Judith Michels en Henk Janssen
 
Nog steeds ervaren de meeste mensen het spirituele als iets bijzonders, iets waarmee ze niet verbonden zijn, als iets abnormaals, als iets wat er niet logisch bij hoort.
 
Daarentegen is de kracht die “Ik Ben” in ieder mens iets vanzelfsprekends. Het is dus heel normaal. Deze boodschap bereikt je vanuit die sferen van waaruit alle impulsen voor groei en vervolmaking vandaan komen. De sferen van waaruit de motivatie komt om iets ten goede te willen veranderen, waar vandaan ook het verlangen naar heling en perfectie komt. Wat je ontvangt is de boodschap uit de Christuskracht, zij zegent je.
 
Het zijn niet enkel woorden die je bereiken, die je hoort en leest, die je verstandelijk bevatten kunt en waarover je je al dan niet een mening vormt. Het is veel meer mijn zegen / mijn energie die het werk doet.
Alles wat je in woorden meegedeeld wordt aan begrippen, is iets waarover je niet zou moeten nadenken, waarover je je geen mening zou moeten vormen. Want op het moment van waarneming, door het horen en lezen gebeurd het onmiddellijk; ik open ruimten, ik orden energieën, er gebeurd iets. Op dit moment wordt op spiritueel gebied meteen al verhelderd, veranderd, ondersteunt, gefocust, kracht gegeven en geheeld. En met een dergelijke grondhouding, door te horen en te lezen, neem je de impulsen die vanuit het spirituele komen aan. Er gebeurd nu op dit moment meteen al iets. Voor diegenen die zich daarin onderdompelen, die bereid zijn zich te laten raken, er voor openstaan om het te laten gebeuren, kan datgene wat gebeurt ook intensief, blijvend en diepgaand plaatsvinden.
 
Ieder mens heeft de vrije keuze om te kiezen hoe intensief hem iets raakt, op hem inwerkt of misschien ook wel niet. Ik begin met je te wijzen op je verhouding met het spirituele. Dat zal dit jaar een grote rol spelen. Er bestaan veel mogelijkheden. Wie er iedere keer opnieuw bewust voor kiest om zich op de eerste plaats als een spiritueel wezen te zien met een spirituele oorsprong, ontstaan vanuit een spirituele natuur, en bovendien dit jaar naar spirituele hulp en ervaringen zoekt om zich zelf in deze eigen spirituele natuur veel beter te leren accepteren, diegene ontvangt dit jaar hulp en ondersteuning.
Er zijn sterke krachten actief om op dit gebied een en ander te helpen verduidelijken. Mensen kunnen een nog betere verbinding met hun innerlijke weten tot stand brengen als ze de keuze maken en het toelaten, en als dat hun intentie is. Daarbij is het wel van belang om de afzonderlijke kwaliteiten van al hetgeen uit de geestelijke wereld komt bewust waar te nemen. Licht is niet alleen maar licht. Er is ook veel wat licht kan genereren. Licht kan ook verblinden. Er wordt veel informatie over van alles en nog wat gegeven. Weten, inzicht en nog meer informatie en openbaringen zullen in dit jaar een rol spelen. In dit grote aanbod van impulsen is het van belang om datgene te kiezen wat werkelijke vooruitgang betekent. Welk weten, welk inzicht of informatie, welke energie doet zowel mij persoonlijk goed alsook het spirituele wezen, de ziel die ik ben?
 
Veel is overweldigend en luid en lijkt erg aanlokkelijk. Maar mogelijk is datgene wat zo aantrekkelijk lijkt, wat zo succesvol is en zich als een sterk veelkleurig licht presenteert, helemaal niet datgene wat het meest duurzaam is! Het is moeilijk om de kleine subtiele verschillen te kunnen zien en keuzes te maken. Niet altijd openbaart zich meteen de bron, de ware intentie van het gegevene. Het hart, de liefde, die hebben het vermogen om onderscheid te kunnen maken. Ieder mag vandaag de dag voor zich zelf uitzoeken wat zijn eigen intentie is. De wet van aantrekking werkt immers nog steeds.
 
Aan de ene kant is dit een jaar waarin het erover gaat je wezenlijke zelf, je eigen natuur nog wat meer, wat duidelijker, nog helderder te kunnen herkennen. Wat is je eigen innerlijke licht? De afgelopen jaren waren van belang om antwoorden op deze vragen te kunnen vinden. Dit jaar gaat het er alleen om, om al datgene wat verzameld werd in één totaalplaatje bij elkaar te brengen. Ik kan ook zeggen: het gaat erom al dat verkregene nu tot eigen kracht te maken. Tot “IK BEN”.
 
“IK BEN” veel, ik ben ook alles en iedereen. Dan gaat het er namelijk om, in dit jaar (en daarbij zijn er voor iedereen goede kansen), om met dit eigen innerlijke licht naar buiten te treden. Het gaat er voor iedereen om, om zich te laten zien. Vanzelfsprekend zijn er in dit grote proces ook sommigen die zich wellicht nog niet vanuit hun innerlijke waarheid kunnen laten zien, die zich echter eerder presenteren met de waarheid van hun Ego. Daarom gaf ik jullie de aanwijzing: ben oplettend, onderzoek of iemand alleen maar mooie praatjes heeft, veel wind maakt, ratelt en kwekt en de aandacht naar zich toe trekt en dat alles doet omdat een van zijn persoonlijkheidsaspecten nog behoefte daaraan heeft, of dat het recht uit de ziel van deze persoon komt.
 
Het is een goede houding om met het je ”Zelf” of je “IK” naar buiten te treden, daarbij gaat het er niet alleen maar om, om aandacht te trekken. Het gaat niet alleen maar over het door anderen gezien te worden en door anderen gewaardeerd te worden. Nee, dat is niet zo belangrijk. Het naar buiten treden heeft wel te maken met het werkzaam laten zijn van de energie, het grote plan. Wie bewerkstelligt wat vandaag de dag op aarde?
 
Kijk niet voortdurend naar het grote plaatje van het politieke of economische wereldtoneel, wees je echter steeds weer bewust van het feit dat het collectief van alle mensen samen de echte werkelijkheid vormen. Ieder afzonderlijk leven heeft de kracht en het potentieel iets te kunnen bewerkstelligen. Wat is jouw persoonlijke keuze? Op welke manier treed je met je persoonlijke licht naar buiten? Niet alleen maar woorden en zelfexpressie, het is van belang je ermee verbinden, er over en weer mee in contact te zijn.
 
De afgelopen jaren bereikte jullie al de impuls om aandacht te schenken aan het “Wij”. Dat wordt dit jaar nog belangrijker! Wat er op aarde gebeurd, gebeurd alleen maar dank zij de dynamiek van het “Wij”, zelfs wanneer het lijkt alsof slechts enkelingen bepalend zijn voor de gebeurtenissen. Zij zouden geen macht hebben als ze niet verbonden zouden zijn met een “Wij” van mensen, die het ook zo willen en dat ondersteunen. Begin dus bij jezelf en onderzoek nog eerlijker: waarmee verbind ik me en waar verbreek ik de verbinding? Op welke wijze kan ik echt in het “Wij” zijn?
Dit jaar zijn de subtiele nuances van belang; is er nog een beetje sprake van concurrentie, is er nog een beetje behoefte om binnen het “Wij” persoonlijk te worden gezien, belangrijk te zijn? Als dit het geval is worden alle bemoeienissen van het collectieve creëren ingekleurd door de pijn, de teleurstelling en het gevoel van imperfectie. En uiteindelijk zijn het dan precies die inkleuringen die irritatie opleveren.
Jullie waren echter zo bezig met het “Wij”, het collectieve, de gemeenschappelijke projecten en plannen, dus leek het zo open en eerlijk tegenover anderen en tegenover een groep, en dan blijkt dat het uiteindelijke resultaat toch anders is dan gehoopt. Menigeen heeft inmiddels kunnen zien hoe hij zelf diegene was die deze inkleuring in het collectief heeft veroorzaakt.
Het is niet goed mogelijk om al deze thema's in jezelf á la minute op te lossen, jezelf van het ene op het andere moment daarvan te bevrijden. Daar staat tegenover dat het in principe wel degelijk mogelijk zou kunnen zijn. Maar over het algemeen ontbreekt het de meesten aan het vertrouwen en het geloof die het mogelijk maken om die zaken snel op te kunnen ruimen. Als jij echter weet hebt van het feit welke thema's met betrekking tot het “Wij” nog in jou aanwezig zijn, dan ben je niet alleen tegenover anderen zorgvuldig en oplettend, dan onderzoek je van waaruit jouw bijdrage ontstaat. In dat geval dien je echter ook kritisch tegenover jezelf te zijn.
Op die manier voorkom je dat je jezelf onaangenaam verrast.
 
Iedereen zal voor uitdagingen komen te staan die tegelijkertijd de overweldigende mogelijkheid bieden om beslissingen te nemen. Het in-je-uppie doen of juist samenwerken? Dat houdt overigens niet in dat je alles voortaan alleen nog maar samen moet doen. Dit jaar gaat het om de balans; het natuurlijke evenwicht tussen enerzijds de inbreng van de individuele unieke persoonlijkheid en ziel, en anderzijds de gemeenschap, om alles samen met anderen naar buiten te brengen. Beiden zijn noodzakelijk. Op de eerste plaats gaat het over de kennis van de vaardigheid van de eigen ziel, dat wat de ziel wil leven, en vervolgens de overgave aan het “wij”, de gemeenschap, de interacties en de samenwerking. Het is daarbij echter van belang dat eenieder zijn duidelijke plek inneemt.
 
Lichamelijk zal het niet meer zo uitdagend zijn als in het afgelopen jaar. Wel zal al te merken zijn dat veel kracht en energie binnenstroomt, dat er veel in beweging is, of in beweging en verandering wil komen. Wie daarin mee gaat, wie zich niet daartegen afzet, wie alert is op wat er op dit moment goed is voor het lichaam, die zal het gemakkelijker afgaan. En echt, besef terdege dat je lichaam de basis vormt van je mogelijkheden, van je aardse expressie. Afgelopen jaar leefden er zeer velen vanuit een houding van: het lichaam moet alles maar doen, alles maar kunnen volhouden. Dit jaar is het nog meer van belang om te letten op wat het lichaam nodig heeft. Tegelijkertijd is het belang om te stoppen met het volgen van kant en klare concepten. Verspil niet teveel tijd met het analyseren van verschillende ideeën over wat bevorderlijk is voor de gezondheid en het welzijn van het lichaam en wat niet.
Het proces om je eigen individuele en unieke licht dat iedereen is te leren kennen, zal het mogelijk maken om je nog meer bewust te worden van het feit dat ook jullie lichamen uniek zijn. Wat heeft jouw eigen unieke lichaam dus nodig? Natuurlijk zijn er fundamentele zaken die voor iedereen gelden. Het is van groot belang welke vergiftigende stoffen je inneemt of bewust niet. En het is inderdaad ook zo dat het leven van iedere dag, de dagelijkse gang van zaken hierbij een grote rol speelt. Wat eet je en wat niet, wat zijn je vaste gewoontes? Is het echt zo dat je lichaam nou net dát nodig heeft? Wat is in overeenstemming met de ziel, welke patronen kunnen hierbij doorbroken worden? Het is dus van belang om nauwkeuriger te letten op wat blokkerend werkt, star en stijf maakt, de ontwikkeling en beweging op lichamelijk niveau verhindert. Dat geldt voor alle lichamelijke processen. Voor menigeen zal duidelijk worden hoe hij zichzelf door de manier van omgang met zijn lichaam blokkeert. Een gezond en sterk lichaam is noodzakelijk om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken.
 
Het lichaam heeft goede voeding en licht nodig, het juiste ritme van rust en beweging. Als dus alles zo in beweging is, aangestuurd door kosmische constellaties, dan zijn de momenten van rust ook van belang. Waar is jouw persoonlijke moment van rust? Als er sprake is van veel actie, van naar buitentreden en gedoe, dan is van omgekeerd evenredig groot belang dat er ook momenten zijn van inkeer, van naar binnengaan en in rust komen. Diegenen die regelmatig spirituele oefeningen doen zoals meditatie, die ook in deze tijden van grote bewegingen en veranderingen toch de innerlijke stilte en rust, het eigen centrum kunnen waarnemen en het zich gewaar zijn, die zullen het minder zwaar hebben. In dat geval zullen omslagen en plotselinge veranderingen je niet meer zo kunnen irriteren.
 
Het is inderdaad zo dat dit jaar de potentie heeft om je te kunnen verrassen. Dat heeft zich verleden jaar al aangekondigd. Hoe kan ieder van jullie met verrassende veranderingen, plotselinge omslag omgaan? Het is daadwerkelijk het jaar van het zich neerzetten, het zich laten zien. En misschien is het wel zo, dat zowel in het grote als in het kleine het een en ander niet gaat als eenieder verwacht zou hebben. Wees flexibel, ga in de overgave, en laat je niet irriteren als dingen anders gaan dan verwacht, of er plotseling ook volstrekt andere dingen tevoorschijn komen.
Flexibiliteit en het vertrouwen dat de ziel, het goddelijke "IK", met dat alles wel om kan gaan, geeft zekerheid. Ja, dit jaar gaat het erom ook écht open te staan voor nieuwe inzichten. Je denkt wellicht te weten hoe het leven in elkaar steekt, hoe het leven verloopt. En degenen die het spirituele pad bewandelen denken te weten wie ze zelf zijn. Maar misschien ontstaan hierover nog nieuwe inzichten, komt er nog iets dat je verrast. Misschien is de wereld, ben jezelf toch nog anders dan dat je zelf gedacht had.
 
Veel mensen hebben interesse in hoe het met de wereldpolitiek zal gaan. Ik kan je zeggen dat de onrust zal blijven. Beweging brengt wrijving en als er bovendien ook nog eens een spirituele kosmische constellatie is die bewerkstelligt dat iedereen zich wil tonen, zichzelf wil neerzetten en het zijne ook wil realiseren. Dat brengt dan nog meer wrijving.
 
Maar misschien valt het je dit jaar mee om daarmee om te kunnen gaan, omdat ieder voor zichzelf de ervaring heeft opgedaan dat het ondanks alle wrijvingen vol te houden is. Laat je, als er geschreeuwd, geroepen en gedreigd wordt, als er druk wordt uitgeoefend e.d. niet meer zo van de wijs brengen. Het spreekwoord is dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Bij nader inzien valt het vaak mee. Het is van het grootste belang jezelf niet te verliezen in deze toestanden. Ja, dit zijn de feiten van het moment op deze aarde, maar tegelijkertijd is dat niet het enige wat bestaat. Het is niet zo dat deze feiten allesoverheersend zijn omdat ze zo in de publiciteit staan, uitvergroot worden en het publieke debat beheersen. Laat je hierdoor aub niet verblinden, raak er niet door van de wijs.
 
Er wordt veel informatie over allerlei mogelijke zaken verstrekt. Maak een bewuste keuze; met welke informatie wil jij je verbinden, en welke en hoeveel waarde krijgt de informatie voor jou. Het is niet zo dat het alleen maar voor individuele mensen een goede basis is om met het eigen innerlijke weten naar buiten te treden en opgemerkt te worden. Het is net zo goed van toepassing voor instituties, systemen en organisaties. Ieder maakt voor zichzelf en op zijn eigen manier uit, wat voor waarde wordt toegekend aan hetgeen een ander naar buiten brengt, waarmee en hoe hij/zij zich wil presenteren, dat alles vanuit eigen belang.
 
Het zal al met al wat eenvoudiger zijn om projecten te realiseren, zowel grote als kleine, voor het geheel als voor zichzelf. Bij dit alles is het van het grootste belang om met de helderheid en zuiverheid van de ziel en vooral ook van het hart aan deze zaken te werken. De kracht van zowel de ziel als van het hart van de mens beslist over de kwaliteit van opbloeien van specifieke projecten.
 
Vanwege het feit dat veel in beweging is en ook in de toekomst nog voor wrijving zal zorgen, is het des te belangrijker om in de zachtheid te blijven. Ga niet in het verzet, op deze manier wordt er niet gewonnen en wordt ook de wrijving niet opgelost.
Juist in deze tijden van veel op elkaar botsen, van het zich in zijn eigen kracht laten zien, is de tegenpool, het vreedzame en zachte van groot belang! Zacht betekent niet zwak of inschikkelijk. Zacht betekent dat alles slechts een vorm is, en dat de kracht van de liefde tenslotte allesoverheersend is. Op deze manier kan iemand zowel zachtmoedig als heel helder en gefocust zijn en heel sterk.
Iemand kan zachtmoedig en liefdevol zijn eigen mening zeggen en zich laten zien. Hoogstwaarschijnlijk kan je zowel voor de wereldgeschiedenis als voor jezelf thuis daarmee veel meer bereiken dan er tegen te strijden en ergens tegen te zijn.
 
De toekomst zal het leren of de mensheid begrijpt dat ze mensheid is. En of ze begrijpt dat licht in deze leefruimte ook betekent dat er schaduw is en dat deze schaduw geïntegreerd wil worden.
 
Het is een jaar waarin er zich verrassingen zullen gaan voordoen. Misschien voor het individu nog fundamenteler dan hetgeen jullie het afgelopen jaar meegemaakt hebben en waarvan mensen dachten: het is een grote verandering in de tijd, een nieuw tijdperk en na de een of andere keuze zal alles anders worden. In hoeverre staat jullie Geest open voor datgene wat het verstand zich tot nu toe niet kan voorstellen?
 
Verwacht van mij niet zozeer een prognose over hoe het een en ander zich zal ontwikkelen, hoe de financiële wereld zich zal ontwikkelen. Het zal nog steeds moeilijk zijn, er zullen zich schommelingen voordoen en er zullen zaken zijn die instorten. Maar ook dat is iets waaraan jullie inmiddels gewend zijn. Het is voor mij ook niet van het grootste belang om te zeggen dat je je meer kunt verlaten op je eigen vaardigheden en krachten, dan op de elektronica. Deze laatste is van belang, kan jullie ondersteunen, maar ken het wel de juiste waarde toe. Misschien gebeurd er wel het een en ander om de mensen te tonen hoe belangrijk de mens in het geheel is en ook zal blijven. Het gebied van de elektronica en alles wat daarmee samenhangt, wat zich op dat gebied laat zien, ook in de media, zal mogelijk ervoor zorgen dat menigeen wakkergeschud wordt. Het is niet eens het allerbelangrijkste om je te zeggen dat het ook op politiek vlak verrassend zal zijn, ook hier zullen de krachtmetingen dit jaar doorgaan.
 
Het allerbelangrijkste is, dat ik je op je zelf blijf wijzen, dat zal ik blijven doen want jij bent in alles de sleutel. De sleutel ligt alleen in jou, bij jezelf. Naar buiten treden, ja dat is inderdaad belangrijk. Communiceren met anderen, uitwisselen met elkaar, gemeenschappelijke dingen doen, ook dat is van belang. Maar daar staat tegenover dat het erkennen van het eigen IK, de eigen kracht, het eigen licht, de eigen mogelijkheden, dat dát de basis dient te zijn voor alles.
Wat is nu nog de waarde van een project, een beslissing, een succes als ze niet in verbinding met de eigen ziel staat? Als er steeds meer mensen zijn die het ontvouwen van de eigen ziel van binnenuit bevorderen, deze wens hebben en zich daarmee bezighouden, dan creëert dit alles steeds meer werkelijkheden in het grote geheel op aarde, in de levenswereld van de zielen die daarvoor geschikt zijn.
Op dit moment groeien de zielen omdat ze zich schuren aan de weerstand, en ook omdat in velen het tegendeel van het ontvouwen van de ziel nog aanwezig is. Dat alles bij elkaar is de grote motor, maar tegelijkertijd ook een ontwikkelingsweg die uitdagend en vermoeiend is en ook gevaar met zich meebrengt.
De ziel van de mensheid streeft ernaar, de hele aarde streeft ernaar, om een staat van zijn te bereiken waardoor het gemakkelijker wordt en er op een andere manier ontvouwing en ontwikkeling ervaren kan worden.
 
Nog een laatste aanwijzing: ga zorgvuldig met angst om. Dat heb je de afgelopen jaren wel ervaren. Het maakt niet uit waar je bang voor bent, waarvoor iemand persoonlijk angst heeft. Angst is angst. Angst doet samentrekken, ze verdicht en laat verstarren, sluit af, zet dicht en vast. Hoe zit het dan met het naar buitengaan, het zich laten zien? Hoe is het mogelijk om vanuit deze angst mee te kunnen bewegen, zich vanuit deze angst te kunnen laten zien? Slechts met de allergrootste moeite! Dus ook een jaar waarbij het er over gaat de angst nog meer te overwinnen.
 
Als je aldus geconfronteerd worden met dingen waarvan je persoonlijk overtuigd bent: dat kan ik nu niet, ik weet niet hoe het moet, waar ligt de oplossing, hoe kan ik deze opdracht vervullen....? En als het verstand en alle ervaringen geen oplossing weten, wend je dan tot je Hogere Zelf. Niet tot de een of andere kracht, slechts tot het Hogere in jezelf en met dat wat met het Hogere Zelf in verband staat. En zo kan het individu zelf ervaren, dat het voor het Hogere Zelf geen enkele van deze aardse uitdagingen te veel, te groot of onoplosbaar is. Voor mij is alles oplosbaar. Verbind je dus met de kracht die in je aanwezig is, die in je hart woont.
 
Mijn zegen en mijn belofte dat ik je op ieder moment zal begeleiden, dat ik alles zal geven wat ik als deze kracht ben. Niemand is alleen en ieder zal vanuit mij, vanuit mijn hart, op precies het juiste moment datgene ontvangen wat hij nodig heeft. Ben open en geef je over aan, en ontvang meer dan dat jij je kunt voorstellen.
 
Ben overigens niet zo streng met deze aardse begrippen van een jaar en nog een jaar. De processen zijn vloeiend, en pas in het voorjaar zal het een en ander een dynamiek krijgen die doorwerkt tot in het volgende jaar.
Het is dus steeds van belang om het bewustzijn op te rekken en grenzen te verleggen.
Dat maakt dat jullie mij als voortrekker steeds beter en gemakkelijker weten te vinden en natuurlijk ook in alle momenten, waarop jullie in liefde zijn, waarin jullie gekozen hebben voor de liefde.
Voor nu voor iedereen de zegen van Christus

DAGELIJKSE VISUALISATIE OM DE ENERGIE VAN JEZELF EN JE WONING OP EEN HOOG PEIL TE BRENGEN EN / OF TE HOUDEN.
“Visualiseer dat je thuis in je favoriete stoelof bank zit”. Je mag er natuurlijk ook echt in gaan zitten.
Visualiseer een goddelijke goudkleurige wervelwind. Zie het als een draaiend goud licht dat een enorme hoeveelheid liefde uitstraalt. Stel je dan voor dat deze energie steeds dichterbij je komt.

Het gevoel van liefde wordt sterker en sterker. Steeds dichterbij, sterker en sterker.
Stap nu in deze draaikolk van liefde waarin je bent omringd door onvoorwaardelijke liefde.
Voel hoe je bent omwikkeld door liefde en warmte.
Stel je nu voor dat deze energie je lichaam binnenstroomt via de achterkant van je hartchakra en iedere cel van je lichaam vult met liefde. Van de onderkant van je voeten tot aan de bovenkant van je kruin. Iedere cel wordt opgevuld met liefde die alle negatieve energie uit
je lichaam verdrijft.
Wanneer je lichaam volledig is opgevuld met liefde, stel je dan voor dat deze energie doorbreekt via alle huidcellen van je lichaam en via de voorkant van je hart chakra, je aura opvult met goddelijke liefde. Als het aura helemaal is opgevuld, laat de energie in gedachten
dan de gehele kamer waarin je zit opvullen.
Vul vervolgens iedere kamer in je huis met deze liefdevolle gouden energie.
Wanneer het huis vol is, visualiseer dan hoe de energie door de muren, ramen, plafond en vloeren heen breekt.
Plaats een grote bel om het huis heen en laat die volstromen met goddelijke, onvoorwaardelijke liefde zodat zowel je huis alsook je zelf en je huisgenoten volledig zijn ingepakt in deze energie.
Kom nu langzaam terug met je aandacht in je lichaam en word je bewust van je ademhaling. Haal een keer diep adem, misschien nog een keer, glimlach en open dan je ogen”.
(Voor een optimaal resultaat; doe deze visualisatie – net als tandenpoetsen - iedere dag. Als je moeite hebt met visualiseren, mag je hem ook eventueel iedere dag aandachtig lezen)

Een goede gronding houd je in het hier en nu en maakt dat je je steviger in je schoenen voelt staan. Probeer de volgende oefening maar eens uit. Op een speelse manier....:)
Ga stevig op een stoel zitten; billen goed op de zitting, rug tegen de leuning en de voeten op de grond. (Benen niet over elkaar slaan of kruisen) Adem rustig in en uit en ga dan met je aandacht naar jouw linkerbeen en voet. Stel je voor of visualiseer dat er vanuit jouw voetzool een wortel groeit, diep diep de aarde in. Maak daar zijscheuten aan en laat de wortel zo diep mogelijk de grond in gaan. Tot het “midden van de aarde”. Daar aangekomen slingert jouw wortel zich om een groot rotsblok en ligt zo als een anker in moeder aarde. Nu ga je met jouw aandacht
naar jouw rechtervoet en laat je op dezelfde wijze de wortel groeien en verankeren.
Tenslotte laat je vanuit jouw stuit een wortel groeien, of, als je dat moeilijk vind, laat je een lift de grond in zakken. Ook weer diep de aarde in. Laat alles dat je niet meer nodig hebt door de wortels de grond in vloeien.

Adem nogmaals uit en voel eens hoeveel steviger je staat dan voor deze oefening.

Het gebruik van de Heilge olien in de Praktijk van Judith Michels.

De uit Egypte meegebrachte oliën bieden een prachtige ondersteuning bij tal van consulten. Sowieso gebruik ik Sheikh Abdull's Frankincense bij alle huisreinigingen. Vaak bestellen de bewoners daarna een flesje voor eigen gebruik, om naast de visualisatie ook middels de olie de energie in huis en bewoners te reinigen en hoog te houden. Gewoon de olie in een geurbrander gebruiken, hoe eenvoudig wil je 't hebben. Daarnaast vraag ik voorafgaand aan ieder consult of iedere behandeling, op welke manier ik kan/mag ondersteunen. De oliën worden heel vaak aangereikt.

In Henk's boek staat zijn ervaring bij de piramide van Gizeh beschreven. Deze 'persoonlijke aardbeving' vond plaats bij Sheikh Abdull op het balkon. De Sheikh, roepnaam Gamal, komt uit een familie waar generaties-lang met oliën wordt gewerkt. In Egypte zijn slechts vijf families die de werkelijke geheimen van de oliën kennen. Ze staan voortdurend met elkaar in contact en ondersteunen elkaar om de kwaliteit te waarborgen, want helaas zijn er ook veel inferieure oliën te koop in de diverse toeristenwinkels. De familie van Gamal behoort tot bovengenoemde vijf families en werkt al vijf generaties opeenvolgend, met de oliën. Van oorsprong Bedoeïenen-boeren verbouwen ze de planten om olie uit te winnen en zijn experts geworden in het testen, beoordelen, ruiken en voelen van de olie. Een deel van de familie verbouwt planten in de omgeving van Saccara, Essba, Fayoum en in de Nijldelta. Een ander deel van de familie verkoopt de olie als grondstof voor de bereiding van parfums over de gehele wereld, en een klein aantal familieleden werkt zoals Gamal als heler met de oliën. Als hij kort in woorden uitdrukt wat de kracht van de oliën is, zegt hij; 'ik zie het als mijn opdracht en de opdracht van de oliën om leed te stoppen en liefde te geven. Wanneer je met deze oliën werkt, is dat hetgeen wat er gebeurt.

Deze oliën zijn een van de meest natuurlijke vormen van helende energie, ze zijn een vorm van liefde. De mensen vóelen dat. En werk je met deze olie in een groep, dan versterkt het de gemeenschappelijke energie. De mensen veranderen, worden liefdevoller en delen dat samen. Destijds leerde Gamal's oom Hakim hem, hoe je de oliën spiritueel kunt toepassen en hoe hij terug kon gaan naar informatie uit vorige levens. Hij was ook degene die olie- recepten ontdekte en ontcijferde in de tempels van Dendera en Sacarra. Gamal zelf heeft als eerste de oliën aan de chakra's gekoppeld. Hij heeft ook veel kennis opgedaan tijdens het leven en rondreizen met de Bedoeïenen. Dankzij hun verblijf in de woestijn, en het feit dat zij van deze natuur leven is hun kennis van onschatbare waarde. De heilige oliën van de familie van Gamal hebben een bijzondere meerwaarde. In tegenstelling tot andere oliën die bij natuurlijke heling gebruikt worden, verbinden de heilige oliën onmiddellijk de vier niveau's van 'Zijn'; het psychische met het emotionele, mentale en spirituele. Daardoor werken ze supersnel, sneller dan andere helingsvormen. Ze geven ons wat we nodig hebben, op precies dát niveau waarop we het nodig hebben. De oliën zijn puur en van zeer hoge kwaliteit. De hoge energie van het pure extract kan het menselijk lichaam niet verwerken. Daarom wordt het extract 'lichter'  gemaakt door het te verdunnen met Jojoba-olie. (25 extract op 75 procent olie) De Jojoba-olie gaat tevens bederf tegen. Koel en donker bewaard blijft de olie tien tot vijftien jaar houdbaar en goed.

Menig bezoeker van mijn praktijk heeft de helende kracht van de oliën al ervaren en een flesje meegenomen voor persoonlijk gebruik. Ik kan de olie ook opsturen. Even een mail sturen, dan ga ik in afstemming en vind de toepasselijke olie. Bij mij thuis afhalen kan ook, de mogelijkheden dienen zich vanzelf aan, is mijn ervaring. Gebruik de olie in een brander, of in een (voeten-)bad, als parfum of als body-spray. Of geef 'm kado.

  • - Energetisch Spirituele Trendwatch 2016 -
    doorgegeven op 6 januari 2016 via Kathrin Knispel*
    Vertaald door Judith Michels en Henk Janssen

Vanuit de spirituele wereld, vanuit de kracht die onveranderlijk vervolmaking nastreeft, met vastberadenheid die groei en volmaaktheid nastreeft, en voortdurend de ontwikkeling van de ware grootte probeert te bewerkstelligen, ontvangen jullie vandaag deze boodschap voor de tijd die voor ons ligt.

Bij het geven van deze boodschap zijn velen betrokken, in feite eenieder die vanuit deze goddelijke spirituele wereld afkomstig is. Vanuit ons ontvangen jullie de hulp die als wegwijzer, advies, ondersteuning, inspiratie, steun en versterking een bekrachtiging kan en wil zijn.
Dit alles is afkomstig van Christus' Goddelijke Groet, en God's zegen voor eenieder die bereid is om bewust ontwikkeling en door-ontwikkeling in zijn leven toe te laten.

Dat is tevens het eerste waarop wij jullie willen attenderen en waarop ik, de Christus jullie wil wijzen: iedere keer opnieuw worden jullie uitgedaagd om een keuze te maken. Het is een tijd waarin het de mensen steeds helderder wordt hoe belangrijk de eigen keuzes zijn die jullie maken. Er zullen in de buitenwereld ook omstandigheden zijn die door de een als uitdaging, door de ander als moeilijkheid wordt ervaren. Jullie kunnen ze echter ook als inspiratie zien om nog een keer jullie beslissing, jullie vastberadenheid te toetsen. Of als motivatie om je op datgene te richten en voor datgene te kiezen wat jullie echt willen of op datgene wat jullie willen veranderen. Vaak dient de confrontatie met het tegendeel ervoor om je bewust te maken van datgene waarnaar je verlangt. Het zorgt ervoor dat je motivatie versterkt wordt en dat je gefocust bent.

Read more ...

Energetische huis reinigen: is een diepgaande energetische reiniging voor woningen en zijn bewoners, gebouwen groot en klein, bedrijfsruimtes, praktijkruimten.

Huis reinigen

Bij het energetische huis reinigen worden geblokkeerde energiestromen veranderd en emotionele blokkades worden opgeruimd. Dit geldt ook voor aardstralen en technische straling. Als we met personen en woningen aan het werk zijn weten we, zonder dat het ons verteld is, waar de klachten zitten, vaak ook waar ze vandaan komen. Wij kunnen de oorzaken van klachten benoemen en ze in een beperkt aantal behandelingen oplossen. Vaak zelfs is een éénmalige behandeling voldoende, altijd is er sprake van nazorg.

Neem geheel vrijblijvend een Gratis energetische gezondheidsmeting op onze site. Het verplicht u tot niets...

gratis-huis-reinigen-meting

 

Energetische Huisreiniging als paard van Troje

 

Huisreiniging als paard van Troja, zegt Henk na afloop van een energetische schoonmaak via Skype. Het begon allemaal de avond daarvoor waarbij Henk een ‘noodoproep’ kreeg van Peter (de namen in dit artikel zijn uit privacy overwegingen gefingeerd). Hij vertelde dat hij laatst bijna van de trap was getrokken door ‘iets’ terwijl hij zijn dochtertje in zijn handen had. En dat hij zich ternauwernood staande had kunnen houden. Dat was overigens niet de eerste keer dat hij iets in huis ervoer, maar met een tweede kind binnen een week op komst, klom Peter in de telefoon. De volgende ochtend al kon de reiniging  via het internet worden ingepland.

 

Read more ...

Ons uitgangspunt is dat energie (dus informatie) nooit verloren gaat! Een huis en/of werkomgeving, zelfs een stad of land is een min of meer gesloten informatiesysteem waarin alles wat er ooit gezegd en gedaan is,  in frequenties opgeslagen blijft.
 Deze opgeslagen energie is zowel van alle vorige bewoners/gebruikers, maar ook van de huidige bewoners/gebruikers. Dit noemen we de “menselijke en/of emotionele belasting” in het geheugen van een ruimte.

Read more ...

Alles op aarde bestaat uit energie en frequenties.
 Quantumfysica heeft inmiddels ruimschoots aangetoond dat alles op aarde voor 99,999 % bestaat uit leegte. Leegte die gevuld is met energie, met Chi, Prana, Universele Energie, 0-Punt energie of hoe het ook maar in verschillende culturen genoemd wordt. . Alles in de natuur is via die energie met elkaar verbonden in voortdurende uitwisseling, beïnvloeding.

Alles op aarde heeft een uitstraling, een frequentie. Dus ook iedere cel en ieder orgaan in ons lichaam heeft een – unieke - frequentie. Om energie inzichtelijk te maken kan alles in Bovis-eenheden* uitgedrukt worden (vergelijk graden Celsius of Fahrenheit). Met een pendel kan de intensiteit van straling van een mens, dier, plaats, plant of voorwerp met behulp van een meetformulier gemeten worden (ook op afstand). 


Read more ...

De 5000 jaar oude Tolteekse of Toltecayotl traditie van Midden Amerika begon bij de oude Chichimeca’s, die hun traditie doorgaven aan de Teotihuacanen, de Tolteken, de Maya’s en de Azteken. (Tzolkin)

De Chichimeca van het oude Mexico worden beschouwd als dubbele meesters met toegang tot en beheersing van twee bewustzijnstoestanden – dromen, en wakker zijn. Door deze vaardigheid vergaarden zij wijsheid uit de kosmos en de meer subtiele bestaansniveaus. Dat gaf hen kennis over hoe waarneming de realiteit vormt, en de capaciteit om materie te beïnvloeden.Ze begrepen de kracht van het menselijk bewustzijn en de relatie tot alle leven, en namen verantwoordelijkheid voor die kracht.

Read more ...

Toepassing van de “Healing codes” is een methode om het natuurlijke genezingsmechanisme in te schakelen. Ongezonde overtuigingen en beelden genezen doordat helende energie zich richt op de genezingscentra van het lichaam. Het energie-infomatie-veld van iedere cel veranderd hierdoor. Zelfs ons DNA!

Stress is de oorzaak van alle ziekten en klachten! 

Denk bij stress niet alleen aan iedere situatie of gedachte waarvan je boos wordt, gefrustreerd of angstig raakt. Dat brengt ons zenuwstelsel uit balans. Er is ook bij iedereen stress op een onbewust niveau. Het bestaan hiervan zijn we ons niet bewust en speelt pas op enig moment in ons leven een rol.

Ons zenuwstelsel bestaat uit de sympaticus en de parasympaticus. De parasympaticus is actief als alles rustig verloopt, maar wordt onderbroken door de sympaticus ten tijde van stress. De sympaticus regelt namelijk alles wat nodig is om te overleven bij bedreiging. Wat een individu bedreigend vindt en wat stress oplevert, hangt af van diens individuele innerlijke programmering (ervaringen). Daarom reageert iedere persoon anders.

Iedere herinnering en ervaring wordt opgeslagen als een beeld met een interpretatie. Beelden zijn de taal van het hart. Ze zijn krachtiger dan taal dus overstemmen het hoofd. Het hart is geprogrammeerd om ons te beschermen. Uit diverse testen blijkt, dat het hart het altijd wint van het hoofd.

Herinneringen, ook die van vorige levens, zijn opgeslagen in iedere cel van ons lichaam als een energiepatroon met ware of onware informatie eraan vast, al naar gelang jouw interpretatie. Onware informatie saboteert het zelfgenezend vermogen en werkt vernietigend, of de herinnering nu wel of niet bewust is!

 Hieronder meer over de Healing Codes

Read more ...

In willekeurige volgorde worden in dit artikel de meest voorkomende oorzaken van energetische blokkades besproken. In veruit de meeste huizen en bedrijven die ik in 2008 en 2010 heb gemeten, kwamen in vrijwel alle gevallen emotionele blokkades in redelijke tot extreme mate voor. Op de tweede plaats in ca. 20 % van de metingen aardstralen. Technische straling in verstorende mate kwam ik bijna nergens tegen.

Let op!! Mijns inziens bestaan er veel misverstanden over de invloed van technische straling. Naar mijn overtuiging hebben onze lichamen zich inmiddels evolutionair aardig aangepast aan deze technische straling. Tegenwoordig meet ik nauwelijks nog technische straling in verstorende mate. Mensen kunnen er echter zeker last van hebben. Naar mijn mening is de werkelijke oorzaak over het algemeen niet zozeer de technische straling, als wel een verzwakt immuunsysteem. Onder andere de ziekte van Lyme tast in grote mate het immuunsysteem aan waardoor we vatbaar zijn voor allerlei andere aanvallen.

Read more ...

 

 

gratis-energetische-meting

 gratis-healing

 

luister-gratis-luisterboek-onderweg-naar-meesterschap

 

 

Aanmelden Nieuwsbrief

Fields marked with * are required